Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

V skladu z načelom dobrega upravljanja bi moralo sodišče pobudnika o tem, da se bosta morali njuni oporoki evidentirati tudi v centralni register...

Več

Upravni organ je po mnenju Varuha samovoljno posegel v obliko zapisa priimka makedonske državljanke (ter zamenjal črko »Š« s »SH«), kljub temu, da je...

Več


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) je kršila načeli preglednosti in dobrega upravljanja, saj je pobudnici...

Več


Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 81. člena ZZVZZ, lahko sodišče preverja (ne)upravičenost izostanka na način, da zahteva od imenovanega...

Več

Dolgotrajni postopki, še posebej kadar gre za ugotavljanje invalidnosti, predstavljajo resno težavo za stranke, saj te ne morejo uveljavljati pravic,...

Več


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval neodzivnost Zdravstvenega inšpektorata RS (v nadaljevanju: ZIRS), zato je Varuh na podlagi 6. in 28....

Več

Policija je pobudniku v letu 2013 zasegla več predmetov. Po končanem postopku je Okrožno sodišče v Mariboru večkrat zaprosil za njihovo vrnitev, a mu...

Več

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi neodzivnosti Občine Ajdovščina, na katero je naslovila več dopisov, v katerih je Občino večkrat opozorila na...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je prejel dopis, v katerem je pobudnik zatrjeval poseg v pravico do peticije, in...

Več

V zadevi smo opravili poizvedbo pri Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) in poleg pojasnil v konkretni zadevi, zahtevali tudi pojasnila o splošni...

Več