Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Tudi v letu 2011 smo nadaljevali z obravnavo problematike onesnaževanja Mežiške doline. Tokrat smo preučevali uporabo halde  za posipanje cest v...

Več

Ob obravnavi konkretne pobude je Varuh ugotovil, da ima Agencija RS za okolje (ARSO) okoli 500 nerešenih zadev (iz obdobja 10 let). V zvezi z navedeno...

Več

Varuh že dalj časa, zlasti na podlagi pobud Civilnih iniciativ Celja (CI Celja) in informacij podanih in pridobljenih na srečanjih s civilno družbo,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil iz različnih virov obveščen o velikih zaostankih na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pri obravnavi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obravnavi konkretne pobude je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) ugotovil, da imajo na Agenciji RS za okolje (ARSO) okoli 500 nerešenih zadev (iz...

Več
, ustvaril/-a VČP

Obravnavamo več pobud, ki se nanašajo na širšo problematiko onesnaženosti okolja v Celjski kotlini in aktivnosti pristojnih organov v zvezi s tem....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi dolgotrajnosti in nepravilnosti v denacionalizacijskem postopku. Med drugim je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) kot lastno pobudo obravnava problematiko iztekanja odplak iz Koče pri Triglavskih jezerih v Občini Bohinj. Ker sta...

Več
, ustvaril/-a VČP

Vlada Republike Slovenije je dne 17. 9. 2008 sprejela Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaževanja vodovarstvenega območja na območju gradbišča...

Več

Gradbeni inšpektor je v zvezi z nelegalno gradnjo asfaltne baze zavezanca Asfalti Kovač d.o.o. dne 4. 9. 2009 izdal odločbo, s katero je Elektru Celje...

Več