Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Policijska postaja (PP) Ljubljana Vič je pobudniku izdala plačilni nalog zaradi kršitve četrte točke prvega odstavka 11. člena Zakona o prekrških...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je zatrjevala, da je prisilna izterjava za globo v njenem primeru neutemeljena, saj jo je že plačala. Zatrjevanje pobudnice smo natančno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je izpostavil, da mu očitani prekršek policijske postaje (PP) v Kranju ni bil predstavljen, zato se o njem ni mogel niti izjasniti. Najprej...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo se srečali tudi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se že več let kontinuirano zdravi v psihiatrični ambulanti. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je spraševala, ali je lahko...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 23. 4. 2008 zaprosil za posredovanje Varuha človekovih pravic RS (Varuh). V pobudi za začetek postopka je navedel, da po odločitvi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je prejel dopis (poziv) Okrožnega sodišča v Kopru z dne 15. 9. 2008, opr. št. IKZ 160/2008, da se zglasi v Zavodu za prestajanje kazni zapora...

Več
, ustvaril/-a VČP

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku zaradi določitve stikov pozvalo pobudnico k predložitvi kartotek in spisov mladoletnih otrok, ki ju je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je kot prostovoljec poškodoval v reševalni akciji Gorske reševalne službe. Na podlagi sklenjenega nezgodnega zavarovanja mu je bila...

Več
, ustvaril/-a VČP

Eno od društev romske skupnosti nas je seznanilo s postopki ob javnem pozivu Ministrstva za kulturo (MK) za izbor financiranja kulturnih projektov...

Več