Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudo naslovila skupina vojakov, ki so uveljavljali pravice iz naslova starševstva v skladu z določbami Zakona...

Več
, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo več pobud dijakov – letošnjih gimnazijskih maturantov, ki so v času šolanja v srednjih šolah prejemali Zoisovo štipendijo. V pritožbah...

Več
, ustvaril/-a VČP

Je kamniška smodnišnica polna eksploziva? Kdaj bodo odstranjena nevarna eksplozivna in pirotehnična sredstva? Kaj vse je na območju stare smodnišnice?...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je 16. 4. 2004 podala prijavo o nezakonitem posegu v apartmajskem objektu v Portorožu in pričakovala ustrezno ukrepanje inšpektorja. V...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) z dne 26. 10. 2007. S tem sklepom je ARSO dovolil obnovo postopka v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila civilna pobuda za varstvo okolja Planinska vas, ki je želela doseči ustavitev dela asfaltne baze....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ker je menila, da Inšpektorat Republike Slovenije brez podlage ruši stanovanjske...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaradi domnevnega neukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik zaradi neukrepanja Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) v zvezi s kioskom, v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil v zvezi z dolgoletno problematiko onesnaževanja Železarne Ravne in domnevno neizvršeno...

Več