Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno razmerje

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je v zvezi z začasnim denarnim nadomestilom obrnila pobudnica, ki je med...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko sistematičnih nepravilnosti pri poslovanju Ministrstva, konkretno...

Več

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki nam je sporočil, da je bil s strani delodajalca napoten na delo v Nemčijo. Pogodbo o zaposlitvi je imel sklenjeno...

Več


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...

Več


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je na podlagi medijskih objav o kršenju pravic iz delovnega razmerja delavcem...

Več

Varuh je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih podjetij. Ker smo zaznali porast števila prijav zoper...

Več


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca, invalidsko...

Več

Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) navajala, da je bila zadnje tri mesece v letu 2013 zaposlena pri delodajalcu, kjer je bila...

Več

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter da je bil zaposlen v...

Več


Varuhu človekovih pravic RS je naslovil pobudo bivši uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije. Pobudniku je pogodba o zaposlitvi v...

Več