Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost


Na Varuha človekovih pravic RS se je v zvezi s 13. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSvarPre) obrnila pobudnica, ki ji je bila denarna...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je iskal svoj zdravstveni karton. Zdravstveni karton je potreboval,...

Več

Pobudnik je v pobudi Varuha opozoril na nemogoč položaj invalidov. Navajal je, da je invalid I. stopnje. Prejema invalidnino, ki pa se že dlje časa ne...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica, sorodnica osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo in pod skrbništvom centra za socialno delo, nameščene v posebnem...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, zaposlena v Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu. Navajala je, da je po odločbi...

Več

Obravnavali smo pobudo pobudnice, ki je v mesecu marcu 2014 v imenu svoje matere vložila pritožbo zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko...

Več

Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...

Več


Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo delavca, ki je dne 1. 9. 2011 dobil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. V...

Več

Pobudnik se je na Varuha obrnil v zvezi z vračilom prispevka, ki ga je v letu 2011 plačal za dokup zavarovalne dobe za čas služenja vojaškega roka. Z...

Več