Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha obrnil z namenom, da mu pomaga uveljaviti povračilo stroškov, ki jih ima zaradi najema koncentratorja kisika pri Zavodu za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudniki Varuhu vedno pogosteje zatrjujejo, da ne vedo, kako morajo ravnati v času, ko so začasno odsotni od dela zaradi bolezni ali poškodbe (so v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudniku so v lekarni zavrnili izdajo zdravila na recept, saj je bil na zdravstveni kartici zaznamek, da je pobudnik nereden plačnik prispevkov za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Mati šestmesečnega otroka, ki ga je še dojila, je Varuha seznanila z odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je bila izdana na...

Več
, ustvaril/-a včp

Pobudnica živi v zunajzakonskem razmerju že dlje časa, vendar sta s partnerjem prijavljena na skupnem naslovu manj kot dve leti. Zato je partner ni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu naslovila pobudo, v kateri je navajala več problemov, med njimi tudi, da ji je bilo za december 2008 ustavljeno izplačilo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) predlagal, naj vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje prvega odstavka...

Več
, ustvaril/-a VČP

Po daljšem času smo pri Varuhu ponovno obravnavali pobudo, v kateri je pobudnica izpostavila problem neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 7. 1. 2009 na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) vložil zahtevek za priznanje starostne pokojnine, pa mu...

Več
, ustvaril/-a VČP

V začetku leta 2009 se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) ponovno obrnilo več nekdanjih častnikov nekdanje JLA (pobudniki) s skupnim pismom,...

Več