Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil obupani pobudnik, ki so mu na centru za socialno delo (CSD) po njegovih navedbah že petič zavrnili...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik s prošnjo za posredovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnila pobudnica v hudi socialni stiski. Navedla je, da živi sama z dvema otrokoma. Ima 26 let delovne dobe, več...

Več
, ustvaril/-a VČP

Opozorjeni smo bili na težave mlajše ženske, pobudnik je želel ostati anonimen. V pismu je bilo zapisano, da ima gospa resne zdravstvene težave in bi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je bila družinska pomočnica svoji invalidni hčerki. Navedla je, da bo morala kmalu...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki ji je zaradi neplačevanja najemnine grozila deložacija iz stanovanja Javnega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil onkološki bolnik, ki mu je zdravstveni dom (ZD) s Primorskega zaračunal plačilo nenujnega prevoza z reševalnim vozilom na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha obrnil februarja 2009 zaradi dolge čakalne dobe na operacijo na Kliničnem oddelku (KO) za travmatologijo Univerzitetnega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha obrnil z namenom, da mu pomaga uveljaviti povračilo stroškov, ki jih ima zaradi najema koncentratorja kisika pri Zavodu za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudniki Varuhu vedno pogosteje zatrjujejo, da ne vedo, kako morajo ravnati v času, ko so začasno odsotni od dela zaradi bolezni ali poškodbe (so v...

Več