Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Varuh na podlagi Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) anonimnih pobud ne obravnava, če pa ugotovi, da je problematika potrebna pozornosti in bi...

Več
Povzetek:

Kadar sodišče ne more odločati o za otroka pomembnem vprašanju zaradi nerazpoložljivosti strokovnjakov, ki sodišču lahko pomagajo z znanji s področij,...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je nejasna določba 17. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, ki določa dodatne točke pri priznanju pravice do...

Več

Hrup ob rednem usposabljanju civilne zaščite na vadbišču Poček motil učni proces dijakov

Varuh človekovih pravic je ugotovil, da je bil z izvedbo...

Povzetek:

Glede zakonske ureditve, ki v prehodnem obdobju opredeljuje tudi možnost, da šola ponudi nekatere neobvezne obroke, kljub temu, da teh obrokov ni...

Več
Povzetek:

Če dijaki na praktičnem usposabljanju za razliko od vseh ostalih dijakov in zaposlenih ne bi imeli primerljivo (zakonsko) urejene pravice do malice,...

Več
Povzetek:

Varuh je prepričan, da je posameznikom treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje, sicer...

Več
Povzetek:

Če nekateri učenci ne vzamejo vseh sestavin kosila oziroma hrano puščajo, to ne more biti opravičljiv razlog za zmanjševanje količine obrokov. Če pa...

Več
Povzetek:

Varuh se je v letu 2021 v okviru obravnave širših vprašanj obrnil na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike...

Več
Povzetek:

Štipendist, ki kot izjemni dosežek za priznanje pravice do Zoisove štipendije uveljavlja objavo znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega...

Več