Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Pobudnica, mati  osem let starega otroka, se je obrnila na Varuha z vprašanjem, kako lahko zaščiti otroka, ki mu je njegov oče odprl profil na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo, ki je navajala, da je policija v šolskih prostorih opravila razgovor z mladoletnim otrokom. O pogovoru niso bili vnaprej obveščeni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Polnoletni fant nas je vprašal, kako bi lahko postal zakoniti zastopnik svojemu dekletu, ki nima dopolnjenih šestnajst let. Skupaj bi želela obiskati...

Več
, ustvaril/-a VČP

Petnajstletno dekle nas je zaprosilo za pojasnilo, ali je njena pravica, da se samostojno odloči za piercing, ali lahko na to njeno odločitev vplivajo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer pobudnice, ki se že več kot mesec dni nahaja v priporu v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ)...

Več
, ustvaril/-a VČP

Nevladna organizacija nas je opozorila na hudo ogroženost štiriletne deklice. Kot je bilo razvidno iz pobude in pridobljenih informacij, naj bi bila...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je pri Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) oglasila v začetku leta 2008. Konec leta 2007 je zaradi hudega družinskega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) so se obrnile starši dvanajstletnega dečka s težavami na posameznih področjih učenja. Prosili so za nasvet, na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Mati učenca drugega razreda osnovne šole je prosila Varuha človekovih pravic RS (Varuha) za posredovanje. Napisala je, da je njen otrok deček s...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo, v kateri je pobudnica zatrjevala kršenje pravic oseb, ki so kot otroci preboleli raka. Trdila je,...

Več