Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Policijski postopki

Pobudnik, imetnik potne listine Kraljevine Nizozemske, nas je seznanil, da sta mu bili zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku  začasno...

Več

Pobudniki so izpostavili nezadovoljstvo z delom policistov Policijske postaje (PP) Kranj, ki po dogodku26. 11. 2011na pristojno Okrožno državno...

Več

 

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik izpostavil nepravilnosti policistov Policijske postaje (PP) Rogaška Slatina ob postopku z...

Več

Pobudnik je navedel, da je bil 18. 10. 2012 udeležen v prometni nesreči, ki so jo obravnavali policisti Policijske postaje (PP) Šmarje pri Jelšah....

Več

Pobudnik je navedel, da je bil  v policijskem postopku zaradi cestnoprometnih prekrškov. Po končanem postopku pa je moral vozilo pustiti na kraju...

Več


Predsednik sindikata policistov Slovenije nam je posredoval pobudo v zvezi s kazenskim postopkom  zoper policista. Očitali so mu storitev kaznivega...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je Policijski sindikat Slovenije, Območni policijski sindikat Dolenjske in Bele Krajine (OPS DBK), ki ga je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica iz Ljubljane je navajala, da je za njenega (zdaj že) pokojnega sina s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prišlo vabilo obdolžencu v zadevi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da mu na PP Grosuplje kljub njegovi vlogi za vpogled v spis, ta ni bil omogočen, zaradi česar ni mogel pravočasno pripraviti...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je navedel, da so mu bili 2. 12. 2009 s strani delavcev Policijske postaje (PP) Murska Sobota med drugim zaseženi tudi ključi objekta, v...

Več