Varuh človekovih pravic

Zdravstveno zavarovanje


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je zaznal več primerov, ko samostojni podjetnik Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) iz naslova...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil center za socialno delo (CSD) in nas zaprosil za pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja za mladoletno osebo. Po navedbah...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil onkološki bolnik, ki mu je zdravstveni dom (ZD) s Primorskega zaračunal plačilo nenujnega prevoza z reševalnim vozilom na...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha obrnil z namenom, da mu pomaga uveljaviti povračilo stroškov, ki jih ima zaradi najema koncentratorja kisika pri Zavodu za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha obrnil februarja 2009 zaradi dolge čakalne dobe na operacijo na Kliničnem oddelku (KO) za travmatologijo Univerzitetnega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudniki Varuhu vedno pogosteje zatrjujejo, da ne vedo, kako morajo ravnati v času, ko so začasno odsotni od dela zaradi bolezni ali poškodbe (so v...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudniku so v lekarni zavrnili izdajo zdravila na recept, saj je bil na zdravstveni kartici zaznamek, da je pobudnik nereden plačnik prispevkov za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Mati šestmesečnega otroka, ki ga je še dojila, je Varuha seznanila z odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je bila izdana na...

Več
, ustvaril/-a včp

Pobudnica živi v zunajzakonskem razmerju že dlje časa, vendar sta s partnerjem prijavljena na skupnem naslovu manj kot dve leti. Zato je partner ni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri je pobudnik zatrjeval nepravilno ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje...

Več