Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Šolstvo, šport, kultura


Varuh je obravnaval pobudo dijakinje zaradi zavrženja prijave za vpis na želeno fakulteto. Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel nepodpisano pobudo študentov višje strokovne šole, v kateri so se študenti pritožili zoper profesorja, ki...

Več

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s problemom opravljanja sprejemnega preizkusa za vpis v srednjo šolo. Pisala je mati učenke, ki se je želela...

Več

Varuh človekovih pravic je bil že leta 2012 opozorjen na nekatere vsebine v izobraževalnem postopku, ki naj bi bile otrokom neprimerne, pristojni...

Več

Varuh človekovih pravic RS se je ob reševanju konkretne pobude srečal s problemom plačila stroškov predhodnih usmerjenih preventivnih zdravstvenih...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v letu 2012 prejel več pobud ogorčenih študentov, ki jim z odločbo o štipendiji (državni in Zoisovi) ni bil...

Več

 

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je februarja 2012 obrnila pobudnica, ker ji Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV) dalj...

Več

Na Varuha se je s problemom neprimernega ravnanja učiteljice obrnila mati desetletne deklice. Navajala je, da je šola preteklo leto finančno pomagala...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je navajal, da so bile kršene njegove pravice, in sicer pri opravljanju preizkusa...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo matere samohranilke, ki je zatrjevala, da občuti krivico zaradi visokega zneska plačila vrtca...

Več