Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Šolstvo, šport, kultura - Družbene dejavnosti

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo matere samohranilke, ki je zatrjevala, da občuti krivico zaradi visokega zneska plačila vrtca...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval nekaj pritožb učencev in dijakov, ki so se udeležili tekmovanj iz znanja, ki jih je organizirala...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi zatrjevanimi kršitvami človekovih pravic oziroma nepravilnostmi ter nespoštovanjem predpisov s strani predstavnikov...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel vprašanje staršev, kako je s pravicami otroka po vrnitvi v šolo po bolezni, zaradi katere je manjkal od...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi z vračilom štipendije. Prejel je namreč obvestilo Javnega sklada RS za razvoj...

Več
, ustvaril/-a VČP

Učiteljice prvih razredov osnovne šole so na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) naslovile vprašanje, ali smejo staršem bodočih prvošolčkov skupaj z...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je s prošnjo za pomoč obrnil študent, ki je zatrjeval, da mu je kršena pravica do nadaljnjega izobraževanja,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil gluhi študent, ki bi mu morala fakulteta omogočiti spremljanje predavanj in vaj s tolmačem....

Več
, ustvaril/-a VČP

Učitelj in mentor učencem za Cankarjevo priznanje nas je opozoril na določbo 11. člena Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočila, da naj bi bil ob rednem inšpekcijskem nadzoru kršeni Zakon o šolski inšpekciji...

Več