Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja


Varuh se vselej ne znajde med naslovniki, ki se jim posreduje predpise, ki so sicer v medresorskem oziroma strokovnem usklajevanju – in to četudi je...

Pobudnik se je pritožil, da policisti Policijske postaje (PP) Piran ne ukrepajo glede prijav hrupa, ki se dogaja v bližnjem lokalu. Hkrati je navedel,...


Pobudnica je na Policijski postaji (PP) Vrhnika prijavila, da je njeno hči ugriznil pes. Navedla je, da je bila njena prijava zaključena le z uradnim...


Pobudnica je na Policijski postaji (PP) Vrhnika prijavila, da je njeno hči ugriznil pes. Navedla je, da je bila njena prijava zaključena le z uradnim...

Pobudnik se je pritožil oziroma izrazil nestrinjanje z ukrepanjem policistov Policijske postaje (PP) Koper v zvezi dogodka, ki se je zgodil 26. 9....

Pobudnik, imetnik potne listine Kraljevine Nizozemske, nas je seznanil, da sta mu bili zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku  začasno...

Pobudniki so izpostavili nezadovoljstvo z delom policistov Policijske postaje (PP) Kranj, ki po dogodku26. 11. 2011na pristojno Okrožno državno...

 

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik izpostavil nepravilnosti policistov Policijske postaje (PP) Rogaška Slatina ob postopku z...

Pobudnik je navedel, da je bil 18. 10. 2012 udeležen v prometni nesreči, ki so jo obravnavali policisti Policijske postaje (PP) Šmarje pri Jelšah....

Pobudnik je navedel, da je bil  v policijskem postopku zaradi cestnoprometnih prekrškov. Po končanem postopku pa je moral vozilo pustiti na kraju...