Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Na to problematiko smo opozorili že v LP za leto 2001. Ugotovili smo, da se proračunska sredstva dodeljujejo brez vnaprej sprejetih meril in brez...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je pri turističnem podjetju kupil vstopnice za ogled nogometnega prvenstva v Južni Koreji. Pozneje je od mobilnega operaterja na svoj naslov...

Več
, ustvaril/-a VČP

Dom oskrbovancev je na varuha naslovil vprašanje, ali je izobešanje podatkov o oskrbovancih na informacijski plošči v sprejemni avli doma kršitev...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil stanovalec doma upokojencev. V pobudi je navajal, da naj bi socialna delavka doma odpirala njegovo zasebno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je v pobudi navajal, da knjižnica ob vpisu ali ob obnovitvi članarine od uporabnikov zahteva...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnico, uživalko družinske pokojnine po pokojnem možu, je območni zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Mariboru obvestil, da po umrlem...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se nam je pritožil zaradi ravnanja zdravnice, ki mu je ob zdravniškem pregledu za voznika postavljala vprašanja, ki po njegovem mnenju...

Več

V pobudi oziroma protestu na naš naslov je tiskovna agencija izrazila svoje nestrinjanje, da so morali brezplačno objaviti Odredbo o prepovedi prometa...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je bil prizadet zaradi objave članka v časopisu, v katerem je avtor uporabil podatke o pobudniku, ki jih je dobil v zgodovinskem arhivu....

Več