Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnila pobudnica, ki je želela biti družinska pomočnica svoji tašči. Tašča je pri centru za socialno delo...

Več

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s pravico do izobraževanja deklice s posebnimi potrebami italijanske narodnosti, ki obiskuje osnovno šolo z...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, zaposlena v Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu. Navajala je, da je po odločbi...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je prejel pobudo s strani slabovidne osebe s priznanim statusom invalida. Pobudnica je prosila za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic (Varuh) je v letu 2007 obravnaval pobudo YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (YHD) v zvezi s poročilom v obliki...

Več