Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Mestna občina Velenje (MO Velenje) je pobudniku odredila izrabo treh dni letnega dopusta v času prvomajskih počitnic v prvem valu epidemije covida-19,...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha je z vidika načela dobrega upravljanja tudi vlada dolžna poskrbeti za ustrezno odzivnost in komunikacijo v razmerju do državljanov,...

Več
Povzetek:

Zgolj možnost, da izbrani kandidat in delodajalec pogodbo o zaposlitvi podpišeta preden prvi pri trenutnem delodajalcu poda odpoved pogodbe o...

Več
Povzetek:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je o vlogi pobudnika za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v...

Več
Povzetek:

Ministrstvo za zdravje je za odločitev o vlogi pobudnika za pridobitev naziva višji svetnik potrebovalo skoraj 7 let. S tem je po mnenju Varuha...

Več
Povzetek:

Direktor manjšega podjetja je izrazil nezadovoljstvo nad stališčem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino,...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuha človekovih pravic seznanil z dolgotrajnim postopkom poklicne rehabilitacije. Razočaranje je izrazil zlasti nad načinom komunikacije...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je v okviru obravnave širšega vprašanja nadzora nad podjetji, ki napotujejo delavce v tujino,...

Več
Povzetek:

Varuh meni, da bi morala delodajalcu, pri katerem delavec uveljavlja odsotnost z dela zaradi višje sile, zadoščati izjava delavca, s katero ta...

Več
Povzetek:

Ureditev, da posamezniki, ki dosegajo nizke prihodke iz naslova dopolnilne dejavnosti na kmetiji plačujejo enak znesek za zavarovanje kot tisti, ki...

Več