Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Varuh človekovih pravic je prejel pismo, iz katerega je bilo mogoče razbrati, da nasilje nad mladoletno žrtvijo nasilja ni bilo ustrezno obravnavano....

Več

 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport (inšpektorat) je Varuhu odstopil v reševanje pobudo dijakov in staršev srednje poklicne in tehniške šole, ki so...

Povzetek:

Varuh je prejel nekaj vprašanj v zvezi s primerom vrstniškega nasilja nad 10-letnikom na osnovni šoli v Desklah. Meni, da je incident, ki se je zgodil...

Več