Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost


Svetovalnica za migrante nas je opozorila na položaj oseb, ki jim je bila pri izračunavanju nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela (31....

Več


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je prejel odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), z datumom 13.9.2016, s katero je bila...

Več


Na Varuha se je obrnila pobudnica v imenu svojega brata. Brat je potreboval transplantacijo ledvice. Zbolel je že kot otrok, posledica bolezni pa je...

Več


Varuh se je iz medijev seznanil z domnevno neprimernimi higienskimi in prostorskimi razmerami na Kliničnem oddelku za urologijo Univerzitetnega...

Več


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je imel težave z očmi. Pobudnik se je z oftalmologom dogovoril za operacijo sive mrene, z doplačilom za vstavitev...

Več


Revščina in posledično socialna izključenost pomenita hud poseg v človekovo dostojanstvo in s tem kršitev človekovih pravic. Ljudje v materialni...

Več

Na Varuha se je obrnil pobudnik z navedbo, da bolnišnica, v kateri je bil hospitaliziran, ni obravnavala prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je zaznal več primerov, ko samostojni podjetnik Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) iz naslova...

Več


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki se je pritoževal, da mu je dom starejših občanov zaračunal še 17 dni bivanja po tem, ko je podal vlogo za odpust...

Več

Seznanjeni smo bili s primerom pobudnika, ki mu je center za socialno delo zavrnil vlogo za izredno denarno socialno pomoč, saj ni izkazal namenske...

Več