Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel stališče, da bi se morala nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka uveljaviti po uradni...

Več


Pobudnik navaja, da je zaposlen na lastni kmetiji. Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se mu šteje zakonska fikcija, po kateri je njegov...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je več let opozarjal na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so nameščeni v...

Več


Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je več pobudnikov seznanilo z ravnanjem (prakso) posameznih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki po prejemu...

Več

Pobudnica je bila direktorica Doma starejših občanov (DSO) v obdobju od leta 2010 do leta 2015. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) z julija...

Več


Na Varuha se je obrnila pobudnica po tem, ko je že deset mesecev čakala na odločitev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...

Več

Kakšne posledice ima lahko dolgotrajno odločanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) o pritožbah, kaže primer...

Več

V letnem poročilu za leto 2014 smo kritizirali Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) v delu, ki določa upravičence do pravice do izredne...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (RS), državljanka RS in Republike Hrvaške (RH). Pobudnica se je iz...

Več