Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik ni dobil lastninskega certifikata, do katerega je bil upravičen vsakdo, ki je bil 5. 12. 1992, na dan uveljavitve Zakona o lastninskem...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica vse do leta 2008 ni prejela izplačila odškodnine za poškodovano hišo, ki ji jo je leta 2005 povzročil plaz. Prosila nas je za posredovanje...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je makedonski državljan, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, kjer je tudi zaposlen za nedoločen čas. V banki v Sloveniji ima sklenjeno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je zaprosil za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Nastanjen je bil v centru za tujce. Menil je, da ni prav, da je nastanjen...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila zaskrbljena mama treh šoloobveznih otrok, ki so kmalu po začetku šolskega leta zaradi izvajanja...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil oče, ki je menil, da od centra za socialno delo (CSD) ni dobil ustrezne pomoči pri dogovarjanju z...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zaradi zdravstvenih težav ostala brez zaposlitve. Bila je v hudi finančni in...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v medijih zasledil novico, da namerava Ministrstvo za obrambo (MORS) z javnim natečajem, v katerem bi sodelovale...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da varstveno-delovni center Tončke Hočevar (VDC) od njene hčerke...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo naleteli na sklep Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega...

Več