Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...

Več


Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...

Več
, ustvaril/-a VČP


Na Varuha se je s prošnjo za pomoč v stiski obrnil mlajši pobudnik, ki je ostal brez denarne socialne pomoči in z dolgom v višini 460 eur. Navedel je,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je prejel več pobud v zvezi z ureditvijo vračila izplačane socialne pomoči v zapuščinskih postopkih....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnila pobudnica, mati petih otrok, katere družina se je znašla v stanovanjski stiski. V družini je bil zaposlen samo mož (oče),...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila z željo, da ta posreduje pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ),...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha prosila, naj opozori državne organe in pristojne institucije na pomanjkljivosti v sistemski ureditvi zaščite družin z več otroki....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil obupani pobudnik, ki so mu na centru za socialno delo (CSD) po njegovih navedbah že petič zavrnili...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik s prošnjo za posredovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnila pobudnica v hudi socialni stiski. Navedla je, da živi sama z dvema otrokoma. Ima 26 let delovne dobe, več...

Več