Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije

Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije je Generalna skupščina OZN sprejela 7. marca 1966 v New Yorku, veljati je začela 4. januarja 1969. Slovenija je konvencijo prevzela 1. julija 1992 z Aktom o nasledstvu, na podlagi katerega je za Slovenijo začela veljati z osamosvojitvijo 25. junija 1991.

Konvencija je instrument t. i. tretje generacije človekovih pravic, ki države pogodbenice zavezuje k odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in ustanavlja Odbor za odpravo rasne diskriminacije kot mehanizem individualne pritožbe. Konvencija med drugim določa, da morajo države z vsemi sredstvi izvajati politiko za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije, razglasiti za kaznivo dejanje vsako razširjanje idej o rasni večvrednosti in sovraštvu ter zagotoviti pravico do enakega uživanja državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic.

Nadzorni mehanizem

Odbor za odpravo rasne diskriminacije (CERD) je telo OZN, ki ga sestavljajo neodvisni strokovnjaki, ki spremljajo izvajanje Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije s strani njenih držav pogodbenic. Vse države pogodbenice so dolžne odboru predložiti redna poročila o izvajanju pravic, zapisanih v konvenciji.

Države morajo najprej poročati eno leto po pristopu h Konvenciji in nato vsaki dve leti. Odbor preuči vsako poročilo in obravnava svoje pomisleke. Oblikuje priporočila državi pogodbenici v obliki „sklepnih ugotovitev“. Konvencija poleg postopka poročanja vzpostavlja še tri druge mehanizme, s katerimi odbor opravlja svoje nadzorne funkcije: postopek zgodnjega opozarjanja, preučitev meddržavnih pritožb in preučitev posameznih pritožb.

Odbor se sestaja v Ženevi in ​​ima običajno tri seje na leto. Odbor tudi objavlja svojo razlago vsebine konvencijskih, znanih kot splošna priporočila, o tematskih vprašanjih in organizira tematske razprave. Za več informacij o delu Odbora za odpravo rasne diskriminacije kliknite tukaj.

8 - 11 -  Združeno periodično poročilo Republike Slovenije (2014)

Aneks RS k poročilu (o Romih in etničnih skupinah (manjšinskih skupnostih v RS))

      Amnesty Slovenia - Informacija Odboru (2015) 

      Mirovni inštitut - Informacija Odboru (2015) 

8 - 11 -  Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo rasne diskriminacije (2016) - v angleškem jeziku

6 - 7 - Šesto in sedmo periodično poročilo Republike Slovenije (2008) - v slovenskem jeziku

           6 - 7 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo rasne diskriminacije (2010) - v slovenskem jeziku

5 - Peto periodično poročilo Republike Slovenije (2001) - v slovenskem jeziku

           5 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo rasne diskriminacije (2003) - v slovenskem jeziku 

1 - 4 - Uvodno (prvo), drugo, tretje in četrto periodično poročilo Republike Slovenije (2000) - v slovenskem jeziku         

1 - 4 - Sklepne ugotovitve Odbora za odpravo rasne diskriminacije (CERD) - v slovenskem jeziku

 

NASLEDNJE POROČANJE:

Odbor priporoča, da država pogodbenica predloži  združeno poročilo (od dvanajst do štirinajst)  v enem samem dokumentu, do 6. julija 2019.