Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na vloge posameznikov se je treba odzivati

Kršitelj: Območna enota Ljubljana
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije meni, da je nedopustno neodzivanje na vloge posameznikov v obdobju več kot enega leta. ZPIZ je po ukrepanju Varuha napako priznal in takoj izdal ustrezne odločbe za nazaj.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je junija 2022 obrnila pobudnica, ki je 14. aprila 2021 poslala pisno prošnjo za pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pravic na naslov območne enote Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Ker ta ni bila odzivna, se je 25. februarja 2022 obrnila še na centralo ZPIZ v Ljubljani, vendar tudi po tem ni prejela nobenega odziva.

Varuh je povprašal o razlogih za neodzivanje, česar mu niso znali pojasniti, so pa takoj izdali dve ustrezni odločbi, s katerima so bile pobudnici priznane pravice za nazaj. 9.1-6/2022

Natisni: