Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajna poklicna rehabilitacija

Priporočilo: Varuh je ocenil, da bi bilo mogoče z boljšo organizacijo dela pri zunanjem izvajalcu poklicne rehabilitacije in z njegovo učinkovitejšo komunikacijo postopek znatno skrajšati, zato je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje priporočil, da poostri nadzor nad zunanjimi izvajalci poklicne rehabilitacije.

Pobudnik je Varuha človekovih pravic seznanil z dolgotrajnim postopkom poklicne rehabilitacije. Razočaranje je izrazil zlasti nad načinom komunikacije izvajalca poklicne rehabilitacije, saj se mu ni zdel ustrezen in dovolj jasen, poleg tega pa je zaradi dolgotrajnega pripravljalnega postopka zamudil termine več izobraževanj, ki se jih je v okviru poklicne rehabilitacije želel udeležiti. Varuh je ocenil, da bi bilo mogoče z boljšo organizacijo dela pri zunanjem izvajalcu poklicne rehabilitacije in z njegovo učinkovitejšo komunikacijo postopek znatno skrajšati, zato je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje priporočil, da poostri nadzor nad zunanjimi izvajalci poklicne rehabilitacije.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je v zvezi s postopkom poklicne rehabilitacije obrnil pobudnik. Navedel je, da mu je bila v mesecu marcu 2019 priznana pravica do poklicne rehabilitacije in da je bil posledično usmerjen na enega izmed zunanjih izvajalcev le-te. Poleg tega, da je na prvo obravnavo pri njem čakal več mesecev, je bil razočaran tudi nad njegovim načinom komunikacije, ki se mu ni zdel ustrezen in dovolj jasen, saj so mu bile znova in znova predočene nove zahteve po dodatni dokumentaciji in dodatnih predračunih, s katerimi na začetku ni bil seznanjen. Postopek pri zunanjem izvajalcu naj bi se tako vlekel več kot 10 mesecev, posledično pa je zamudil termine več izobraževanj, ki se jih je v okviru poklicne rehabilitacije želel udeležiti. Poleg tega mu v vsem tem času ni tekla delovna in pokojninska doba, ostal pa je tudi brez dohodkov.

Varuh se je za pojasnila obrnil tako na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ) kot tudi na zunanjega izvajalca in po preučitvi predložene dokumentacije ocenil, da bi bilo mogoče z boljšo organizacijo dela pri zunanjem izvajalcu poklicne rehabilitacije in z njegovo učinkovitejšo komunikacijo postopek znatno skrajšati. Glede na navedeno je ZPIZ-u priporočil, da poostri nadzor nad zunanjimi izvajalci poklicne rehabilitacije, zlasti glede njihove odzivnosti, ažurnosti in ustrezne komunikacije z napotenimi invalidi, prav tako pa naj poskrbi za sprejem natančnih kriterijev, na podlagi katerih bodo predsedniki invalidskih komisij iz nabora zunanjih izvajalcev izbirali izvajalce, med katerimi naj ima pomembno težo tudi zadovoljstvo invalidov, ki so bili k njim v procesu poklicne rehabilitacije napoteni v preteklosti. 10.0-11/2020
Natisni: