Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izkazovanje statusa upokojenca

Pobudnik nas je seznanil, da trgovci in nekatere druge institucije ob uveljavljanju popusta za upokojence zahtevajo zadnji izpisek pokojnine, iz katerega je poleg splošnih podatkov razvidna tudi vsota pokojnine. Nekateri trgovci naj bi zahtevali celo fotokopijo zadnjega izpiska. Pobudnik je menil, da takšni podatki niso za javnost in predlagal, da bi se status upokojenca dokazovalo s posebnimi izkaznicami.

Ugotovili smo, da je pobuda utemeljena, saj gre v tem primeru za kršitev načela sorazmernosti iz 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Uveljavljanje popusta in s tem povezano razkritje podatkov o višini pokojnine je sicer res zgolj možnost, glede katere se upokojenci sami odločajo, ali jo bodo uveljavljali ali ne, vendar pa načelo sorazmernosti iz ZVOP-1 določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo. Ocenili smo, da je podatek o višini pokojnine nepotreben za dokazovanje statusa upokojenca in uveljavljanje popusta pri nakupih in kot kratkoročno rešitev smo pobudniku predlagali, da se posredovanju podatkov o višini pokojnine lahko izogne na način, da obvestilo o pokojnini na mestu, kjer je naveden znesek pokojnine, prekrije z odstranljivo nalepko.

V zvezi s trajnimi rešitvami prekomerne obdelave podatkov smo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) opravili poizvedbo. ZPIZ je odgovoril, da je v preteklosti že proučeval možnosti o uvedbi posebne kartice o statusu upokojenca, vendar pa ob trenutni finančni krizi ocenjuje, da bi bilo namesto kartice primerneje zagotoviti poseben zapis v obliki potrdila, da je določena oseba upokojenec. Vsem uživalcem pokojnin namerava takšno potrdilo za izkazovanje statusa upokojenca ZPIZ izdati še v tem letu. ZPIZ še pojasnjuje, da lahko vsak upokojenec na ZPIZ vloži tudi pisno vlogo za izdajo potrdila o statusu upokojenca brez navedbe višine pokojnine. Ocenili smo, da so rešitve, ki jih predvideva ZPIZ ustrezne in o njih obvestili pobudnika. (1.6-28/2010)

Natisni: