Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pri zapiranju meja je nujna pozornost na čezmejne družine

Pri omejevanju gibanja zaradi nalezljivih bolezni pravice do družinskega življenja in dolžnost skrbi za otroke ne smejo imeti manjše teže kot varovanje materialnih oziroma gospodarskih interesov oseb.

Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je v obravnavo prejel pobudo, ki izpostavlja vprašanje prehajanja meje v primeru čezmejnega izvajanja starševske skrbi v času izvajanja ukrepov zoper širjenje koronavirusne bolezni COVID-19. V konkretnem primeru v Republiki Sloveniji živi otrok s posebnimi potrebami, katerega oče, hrvaški državljan, sicer živi v Republiki Hrvaški, a je do uveljavitve ukrepov zoper širjenje COVD-19 lahko normalno izvajal starševsko skrb za otroka. V času vložitve pobude oče k otroku ni mogel na večdnevne (v skrbi za otroka delovno preživete) počitnice, ker bi moral štirinajst dni po prihodu preživeti v karanteni.

Predsednika Vlade RS smo opozorili, da bi morala biti družina in otrokova korist vsaj v posebej utemeljenih okoliščinah varovani primerljivo z ravnijo, kot je zagotovljena materialnim interesom oseb ali zagotavljanju zdravja, sicer bi se lahko pojavilo vprašanje, če ne gre za morebitne posege v pravice iz 14. člena Ustave RS. Ustava RS v 56. členu izpostavlja posebno skrb za otroke, ki mora biti še v povečani meri zagotovljena otroku s posebnimi potrebami. Konvencija o otrokovih pravicah v 3. členu določa, da mora biti otrokova korist glavno vodilo pri dejavnostih povezanih z otroki, kamor nedvomno sodi tudi priprava in sprejemanje pravnih aktov, ki imajo vpliv tudi na življenje otrok in njihove pravice. Ureditev bi lahko predstavljala tudi neutemeljen poseg v pravico do družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Predlagali smo, da se ponovno opravi presoja, ali je z veljavnim Odlokom Vlade RS o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije otrokova korist zavarovana v zadostni meri.

V Uradnem listu RS št. 115/2020 je bilo objavljeno besedilo Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, s katerim so med izjeme pri odrejanju karantene iz prvega odstavka 9. člena poleg slovenskih državljanov umestili tudi »njihove ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), ki potujejo skupaj z njimi«.

Ocenjujemo, da je bil storjen korak v pravo smer, bomo pa tudi v nadaljevanju pozorno spremljali vse pojave omejevanja pravic zaradi nevarnosti COVID-19, do katerih bo najverjetneje še prihajalo. 9.4-72/2020

 

 

Natisni: