Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje ministrstva za notranje zadeve o pritožbi

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je v mesecu maju 2010 obrnila pobudnica v zvezi s pritožbo zoper odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za začasno prebivanje njenemu možu. V pobudi je navedla, da je mož zoper omenjeno odločbo podal pritožbo v zakonsko določenem roku, in sicer v mesecu avgustu 2009, o kateri pa še ni bilo odločeno. Iz priložene dokumentacije je bilo razvidno, da je bila pritožba poslana na nepristojen organ, in sicer Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. To je pritožbo skladno z drugim odstavkom 239. člena Zakona o splošnem upravnem postopku odstopilo v pristojno reševanje Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) z dopisom v mesecu avgustu 2009.

 

Varuh je na MNZ naslovil dopis, s katerim je MNZ pozval, da o pritožbi nemudoma odloči in nam posreduje kopijo odločbe. MNZ je z dopisom v mesecu juliju 2010 sporočilo, da je na podlagi pritožbe izdalo odločbo dne 14. 07. 2010, s katero je pritožbi ugodilo in zadevo vrnilo organu prve stopnje v ponovno odločanje. Odločba je bila z dopisom z dne 14. 07. 2010 poslana upravni enoti, ki naj bi odločbo vročila.

 

Pobuda je bila utemeljena, saj MNZ o pritožbi ni odločilo v zakonsko določenem roku. O pritožbi je MNZ očitno odločilo šele po posredovanju Varuha. 5.2-13/2010

Natisni: