Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina Izola po petih mesecih odgovorila na navedbe pobudnika

Občina Izola je v postopku dodelitve neprofitnega stanovanja v najem odločila o pobudničini »pritožbi na prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem« šele po pozivu Varuha človekovih pravic RS in več kot petih mesecih od njene vložitve. Glede na navedeno smo pobudo šteli za utemeljeno.

Občini Izola smo posredovali Varuhovo ugotovitev, da je v obravnavani zadevi zaradi skoraj petmesečne prekoračitve petnajstdnevnega roka kršila pravila dobrega poslovanja po Uredbi o upravnem poslovanju. Če pa bi Občina Izola v obravnavani zadevi odločala po pravilih upravnega postopka za izdajo pritožbene odločbe, bi bil dvomesečni rok, določen v Zakonu o splošnem upravnem postopku, prekoračen za več kot tri mesece. 9.1-27/2009

Natisni: