Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Birokratski pristop organa pri vpisu v tujini rojenega otroka v matični register


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi težav pri vpisu rojstva njene hčerke, rojene v Indoneziji, v matični register. Upravna enota Ljubljana je namreč vpis zavračala, saj je pobudnica v Indoneziji uspela pridobiti zgolj rojstni list preveden v angleščino, brez overitve v mednarodnem prometu ter jo napotila, da opravi overitev na Veleposlaništvu Indonezije na Dunaju, predhodno pa še v Indoneziji, skladno s tamkajšnjo notranjo zakonodajo. Pobudnica se je znašla v veliki stiski, saj bi ji pot nazaj ali ureditev zadeve preko pooblaščenca povzročila nesorazmerno visoke stroške.

Varuh je na Upravno enoto Ljubljana naslovil poizvedbo. V prvi vrsti smo opozorili, da je ureditev statusa novorojenčka izjemnega pomena (zdravstveno zavarovanje in druge pravice) ter zahtevali pojasnilo, zakaj dokumentacija, s katero pobudnica razpolaga, ne zadostuje za ugoditev vlogi oziroma zakaj organ ne ravna skladno s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o matičnem registru, ki določa, da se lahko rojstvo vpiše tudi na podlagi odločbe pristojnega organa, če obstajajo dokazi o nastalem matičnem dejstvu. Upravna enota je vztrajala pri svojem stališču, da mora pobudnica za vpis otroka v matični register izpisek o rojstvu iz tujine, s katerim razpolaga, overiti v skladu z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu, torej v Indoneziji. Nadalje upravnega organa ni prepričal naš poudarek, da je pobudnica pravočasno izkazala aktivnost za pridobitev ustrezne dokumentacije (pri indonezijskem upravnem organu je pridobila rojstni list, indonezijski potni list itd.) ter da je nesprejemljivo, da je zaradi tega v slabšem položaju kot če sploh ne bi posedovala nobenega papirja.

V začetku septembra pa nas je Upravna enota Ljubljana obvestila o izdaji odločbe o vpisu otroka v matični register in je tako kot kaže le sledila pomislekom Varuha. Pobudo smo šteli za utemeljeno - predvsem v smislu neustreznosti birokratskega pristopa pri reševanju vlog strank, toliko bolj v postopkih, kjer bi morala biti otrokova korist glavno vodilo. 5.7-48/2016


Natisni: