Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Nevšečnosti zaradi zamude pri izdaji potrdila o plačanih davkih

 

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da je tržaški davčni urad želel preveriti vplačane davke v Sloveniji ter ji je dal tridesetdnevni rok za pripravo dokumentacije. Dne 28. 1. 2015 je na Davčnem uradu v Ljubljani vložila prošnjo za izpisek plačanih davkov za leto 2011. Izpisek naj bi dobila po pošti v roku osmih dni. Ker do 10. 2. 2015 ni dobila zaprošenega, se je na davčni urad obrnila po telefonu in obljubljeno ji je bilo, da ga bodo pripravili. Dne 16. 2. 2015 je v Ljubljano prišla osebno, a izpisek še ni bil pripravljen. Zaradi skorajšnjega izteka roka za oddajo izpiska tržaškemu uradu, so ji obljubili, da bo izpisek poslan v elektronski obliki in istočasno še po pošti. Izpisek je dobila dne 18. 2. 2015, vendar ne za vse vplačane zneske. Po njenem klicu so pojasnili, da enega izmed zneskov ni v davčni evidenci in da torej ni bil plačan. Ko je nemudoma posredovala vso dokumentacijo o izplačilih, so ji sporočili, da je v bistvu vse v redu in da ji čim prej pošljejo popoln izpisek. Tržaški davčni urad ji je sicer podaljšal rok do 19. 2. 2015, do 10. ure, vendar popolnega izpiska ni dobila pravočasno oziroma niti kakršnegakoli pojasnila v zvezi s tem. Pisala nam je v želji, da se tak odnos do davkoplačevalcev ne bi ponavljal.

Kot je izhajalo iz njenega zapisa, je morala zaradi nespoštovanja načela dobrega upravljanja s strani davčnega organa že plačane davke z zamudnimi obrestmi vred plačati še enkrat, predvsem pa ji je bilo povzročeno veliko nevšečnosti. Na to smo opozorili Finančno upravo RS (FURS), ki je od Finančnega urada Ljubljana terjala celovito pojasnilo. Ugotovljeno je bilo, da je bila njena vloga, osebno vložena dne 28. 1. 2015 evidentirana in poslana v reševanje pristojnemu kontrolorju šele 13. 2. 2015. Glavni razlog pozne dodelitve vloge v reševanje je bila velika količina prejete pošte na Finančnem uradu Ljubljana v začetku leta, saj se množično oddajajo številne napovedi (odmera dohodnine od dohodka premoženja v najem, vzdrževani družinski člani, odmera dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov itd.). Po prejemu vloge naj bi kontrolor sicer takoj, na podlagi podatkov, ki so bili razvidni iz davčnih evidenc pristopil k izdaji potrdila o plačanem davku v Sloveniji, spregledal pa je, da je pobudnica v vlogi navedla tudi dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, zato ni preveril vseh evidenc. Pobudnica je davčni organ takoj obvestila, da izdano potrdilo ni pravilno in da ne zajema celotnega plačanega davka v Republiki Sloveniji. Po posredovanju dokazil je pristojni kontrolor nemudoma pripravil pravilno potrdilo plačanega davka v Republiki Sloveniji v letu 2011. Dne 19. 2. 2015 je bilo potrdilo odpremljeno po pošti in poslano tudi po elektronski pošti, a za pobudnico žal prepozno.

Kot so zapisali, se ji je Finančni urad tekom postopka v telefonskem razgovoru opravičil za zamudo in nevšečnosti pri izdaji potrdila. FURS pa je Finančni urad Ljubljana še dodatno opozoril, da je takšno ravnanje nesprejemljivo ter da povečan obseg dela v določenem obdobju, čeprav gre za resno težavo, ne sme biti razlog, da se storitve strankam izvajajo z zamudo ali nepopolno.

Pobudo smo tako šteli za utemeljeno. Davčni organ napako priznava, nadalje pa pričakujemo predvsem, da do takšnih in podobnih ravnanj ne bo več prihajalo. (5.5 – 10 / 2015)

Natisni: