Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mestna občina Maribor ni odgovorila na pisno vlogo

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), saj naj se Mestna občina Maribor ne bi odzivala na njene pisne vloge v zvezi s priključitvijo nepremičnine na kanalizacijsko omrežje.Mestno občino Maribor smo zaprosili, naj poda pobudnici odgovor. Pobuda je bila utemeljena. Varuh je dosegel, da je pobudnica v razumnem roku prejela odgovorMestne občine Maribor. 8.1-21/2008

Natisni: