Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neodzivanje Ministrstva za okolje in prostor na vlogo pobudnice

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naj se kljub posredovanju in zagotovilom uslužbenca več kot pol leta ne bi odzvalo na vlogo pobudnice v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe. MOP je na poizvedbo Varuha človekovih pravic RS (Varuh) pojasnilo, da se je postopek zavlekel zaradi objektivnih razlogov. Pri izvajalcu dimnikarske službe je ugotovilo določene nepravilnosti in zadevo med drugim odstopilo v pristojno reševanje Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije. Pobudnico je napotilo na reklamacijski postopek zoper izvajalca dimnikarske službe, katerega ugotovitve bo MOP upoštevalo pri napovedanem strokovnem nadzoru nad njim.
 
Po Varuhovem mnenju bi moralo MOP pobudnici odgovoriti v petnajstdnevnem roku, kot ga za takšne primere določa uredba o upravnem poslovanju. 8.1-11/2008

Natisni: