Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pomanjkljivo evidentirano policijsko pridržanje nedopustno

Ob obisku policijskih postaj Tolmin in Bovec 14. 6. 2018 v vlogi Državnega preventivnega mehanizma (DPM), so člani DPM med pregledom naključno izbranih primerov posameznih pridržanj preverili tudi primer pridržanja enega od tujcev (skupaj z njim je bil sicer v postopku tudi še drug mladoletni tujec), ki je bil pridržan na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP).

Pri pregledu dokumentacije na obeh PP je bilo ugotovljeno, da so tujca prijeli policisti PP Tolmin, in sicer 2. 4. 2018 ob 5.08 uri. Ob prijetju so izpolnili Uradni zaznamek o privedbi. V nobenem uradnem obrazcu, potrebnem za izvedbo pridržanja pa niso evidentirali, kaj se je z osebo dogajalo oziroma, kje se je nahajala med 5.54, ko je bila pripeljana na PP Tolmin do 14.45, ko ji je bilo odrejeno pridržanje. Takrat so v ustrezni obrazec zabeležili tudi izvajanje opravil med pridržanjem (obrazec Izvajanje opravil med pridržanjem/zadržanjem – uradni zaznamek).


V dokumentaciji člani DPM tudi niso zasledili izpolnjenega obrazca Uradni zaznamek o odvzemu prostosti in pridržanju. Šele 2. 4. 2018 ob 19. uri je bil pridržani osebi vročena odločba o odvzemu prostosti in pridržanju. S pregledom obrazca Izvajanje opravil med pridržanjem/zadržanjem – uradni zaznamek je bilo tudi ugotovljeno, da policisti niso vpisali podatka dejanskega zaključka pridržanja.

Ker so tudi nekatere druge okoliščine kazale na to, da so policisti osebi že pred 14.45 na dan prijetja dejansko odvzeli prostost (2. 4. 2018 ob 8.10 je bila namreč oseba seznanjena s pravicami, ki gredo osumljencu kaznivega dejanja po 4. odstavku 148. člena ZKP), so člani DPM Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) predlagali, da ta primer pridržanja pregleda in sporoči svoje ugotovitve in morebitne ukrepe. Zlasti pa so zaprosili za pojasnilo statusa osebe od 2. 4. 2018 v času med 5.08 in 14.45, ko je bilo zoper njo po evidenci policistov odrejeno pridržanje. Zanimalo jih je, kje je bila oseba v tem času.

MNZ je sporočilo, da so se policisti PP Tolmin 2. 4. 2018 ob 4.36 odzvali na klic oškodovanca iz Kobarida, ki je Operativno komunikacijski center (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica obvestil, da je v stanovanjski hiši zalotil dva vlomilca, ki sta po dogodku pobegnila. Policisti so med vožnjo na kraj na lokalni cesti pred Kobaridom opazili dve osebi. Zaradi suma, da sta storili kaznivo dejanje, so na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) poskušali ugotoviti njuno identiteto, kar pa ni bilo mogoče, ker pri sebi nista imeli ustreznih listin.

Zaradi izvedbe identifikacijskega postopka jima je bilo začasno omejeno gibanje in sta bili na podlagi drugega odstavka 57. člena ZNPPol privedeni na PP Tolmin. Naknadno (ob 8.10) je bilo ugotovljeno, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta storila prej opisano kaznivo dejanje in da obstajajo razlogi za pridržanje, zato se je MNZ strinjalo, da bi policisti že ob tej uri morali zoper tujca odrediti pridržanje na podlagi drugega odstavka 157. člena ZKP in mu v predpisanem času izdati odločbo o pridržanju. Polnoletni tujec se je 2. 4. 2018 med 5.08 in 14.45 sicer nahajal v edinem prostoru za razgovore nasproti pisarne dežurnega PP Tolmin, mladoletni pa je bil še isti dan predan materi, ki je ponj prišla iz Italije na podlagi obvestila italijanskih varnostnih organov.

MNZ je tudi sporočilo, da se je PU Nova Gorica na ugotovljene nepravilnosti odzvala še pred prejetjem poročila DPM, čeprav pristojni starešini na obiskanih policijskih postajah Tolmin oziroma Bovec nista seznanila člane DPM, da bi primer že obravnavali in da so izvedli določene aktivnosti, ki jih je v odgovoru sporočilo šele MNZ.

MNZ je še sporočilo, da naj bi Sektor kriminalistične policije (SKP) PU Nova Gorica preučil primer pridržanja in z ugotovitvami (strokovne napake v zvezi z odreditvijo pridržanja, evidentiranjem podatkov o pridržanju in pravilnim vnašanjem popravkov v uradne dokumente), 6. 4. 2018 pisno seznanil vodstvi policijskih postaj Tolmin in Bovec, ti pa sta na usposabljanju 25. 4. 2018 o tem seznanila vse policiste. Vodja SKP PU Nova Gorica naj bi z ugotovitvami seznanil tudi kriminaliste in jih opozoril na obveznost nudenja strokovne pomoči v tovrstnih primerih oziroma dolžnost vključevanja dežurnih kriminalistov v tovrstne policijske postopke. MNZ je še sporočil, da so bili z ugotovitvami seznanjeni tudi uslužbenci OKC PU Nova Gorica, primer pa so obravnavali tudi na širšem strokovnem kolegiju direktorja PU Nova Gorica, 8. 5. 2018.

Na podlagi pojasnil v odgovoru MNZ pričakujemo, da v prihodnje ne bo več prišlo do primera, kot je bil ta. 12.2-40/2018

Natisni: