Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Najem koncentratorja kisika s sodelovanjem v diagnostičnih preiskavah

Pobudnik se je na Varuha obrnil z namenom, da mu pomaga uveljaviti povračilo stroškov, ki jih ima zaradi najema koncentratorja kisika pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Bolnišnica mu je ob odpustu priskrbela pogodbo o najemu aparature od gospodarske družbe. Že med zdravljenjem v bolnišnici je pobudnik zaprosil lečečega zdravnika, naj mu pomaga pri oprostitvi plačila najema aparature pri ZZZS, zdravnik pa mu je pojasnil, da ZZZS ne more pokrivati tega stroška, ker je pacient (zaradi bolečin) odklonil zaključne diagnostične preiskave.

Na bolnišnico smo naslovili poizvedbo, kakšne so bile okoliščine zdravljenja in na kakšnih temeljih je zdravnik presodil, da pobudnik ni upravičen do brezplačnega najema aparature pri ZZZS. Zanimalo nas je še, ali je zdravnik pobudnika opozoril, da z zavrnitvijo sodelovanja pri določitvi končne diagnoze ne bo upravičen do kritja stroškov za najem aparature. Preden smo prejeli pisni odgovor bolnišnice, se je na Varuha obrnil zdravnik, ki je zdravil pobudnika, in nam podrobno opisal svoje videnje zadeve. Zdravnik je Varuhu predlagal, naj pobudniku posreduje informacijo, naj se čim prej oglasi na pregledu zaradi ocenitve kliničnega stanja. Ko smo pobudnika obvestili o tem, nam je zatrdil, da se bo oglasil na pregledu, čeprav tega pozneje ni storil.

Varuh je pobudo ocenil za utemeljeno predvsem z vidika neizpolnjene pojasnilne dolžnosti lečečega zdravnika. Iz pobudnikovih navedb smo sklepali, da mu zdravnik verjetno ni pojasnil vseh posledic njegovega nesodelovanja pri diagnostičnih preiskavah. Tudi zdravnik se je v svojem pojasnilu Varuhu izogibal odgovoru na to vprašanje.

Primer ponazarja potrebo po boljšem osveščanju tako zdravstvenega osebja kot pacientov, saj ima pacient pravico biti sproti in podrobno obveščen o poteku svojega zdravljenja, zdravstveno osebje pa mu mora to ustrezno v celoti in pravočasno pojasniti. 3.3-4/2009

Natisni: