Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Otroci izbirajo imena oklepnih vozil slovenske vojske

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v medijih zasledil novico, da namerava Ministrstvo za obrambo (MORS) z javnim natečajem, v katerem bi sodelovale osnovne in srednje šole, izbirati ime za oklepna vozila slovenske vojske oziroma orožje, s katerim bodo oklepniki opremljeni. Kmalu po javni objavi smo prejeli tudi protestni noti dveh nevladnih organizacij, ki se z namero MORS nista strinjali in prosili VČP za posredovanje.

MORS smo nemudoma prosili za podrobnejše pojasnilo v zvezi z objavljenimi informacijami in argumente za njihovo odločitev. V odgovoru so nam pojasnili, da nameravajo tako izbrati ime za oklepno vozilo, in ne imena oborožitvenih sistemov, s katerimi bodo opremljena oklepna bojna vozila. Nagibali so se k možnosti, da bi nagradni javni natečaj izvedli med dijaki zaključnih razredov srednjih šol (gimnazij in strokovnih šol). Ob tem so navedli, da so o tem že prejeli pozitivno stališče Ministrstva za šolstvo. Cilj takšnega javnega natečaja je, po navedbah MORS, pridobitev slovenskega imena vozila ter krepitev domoljubja, širjenje vojaških znanj in promocija slovenske vojske in vojaškega poklica.

S temi cilji se nismo mogli strinjati, saj smo menili, da gre za nenavadno oziroma moralno sporno ravnanje državnih organov, v katero so vpletene mladoletne osebe, pri čemer se zastavlja vprašanje morebitnega poseganja v njihove pravice. Ministrstvo za šolstvo smo zato prosili za kopijo odgovora, ki so ga poslali MORS. Iz njega je bilo razvidno, da MŠŠ ne vidi ovir ter da bodo z veseljem pomagali pri iskanju novega imena oklepnikov in da to lahko storijo tako, da pošljejo javni natečaj z okrožnico na ustrezne šole. Z odgovorom nismo bili zadovoljni, zato smo jih v dodatni poizvedbo prosili za podrobnejšo predstavitev njihovega stališča. Zahtevali smo pojasnilo, kakšno vlogo bi ob izvedbi javnega natečaja imeli starši mladoletnih dijakov in kakšno starši polnoletnih, saj glede na določbe veljavnega Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah pravice in dolžnosti dijakov izhajajo iz njihovega statusa, ne glede na njihovo polnoletnost. Po dobrem mesecu dni smo od MŠŠ prejeli odgovor, da pri spornem javnem natečaju ne bodo sodelovali. Zapisali so, da so sprejeli drugačno odločitev in da z namenom iskanja imena oklepnih vozil ne bodo pošiljali okrožnic šolam ter da so MORS o tem že obvestili. Čeprav vemo, da promocija Slovenske vojske po srednjih šolah poteka, smo bili z odločitvijo MŠŠ zadovoljni in upamo, da bo MORS našel druge ustreznejše načine za izbiranje imen oklepnikov. 11.0-66/2007

Natisni: