Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dohodki, ki vplivajo na pravico do otroškega dodatka

Pobudnik se je kot prostovoljec poškodoval v reševalni akciji Gorske reševalne službe. Na podlagi sklenjenega nezgodnega zavarovanja mu je bila izplačana odškodnina. Vštetje prejete odškodnine med prihodke, ki po zakonu vplivajo na višino oziroma obstoj pravice do otroškega dodatka, je pobudnik ocenjeval kot kršitev njegovih pravic

V več dopisih Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) smo poudarili, da je nerazumljivo, da se med prihodke, ki vplivajo na pravico do otroškega dodatka, vštevajo odškodnine iz naslova nezgodnega zavarovanja, ne pa tudi npr. zneski solidarnostnih pomoči, čeprav sta obe kategoriji povsem primerljivi, saj pomenita pavšalno nadomestilo za izgubljeni dohodek in nastalo materialno in nematerialno škodo. Na pravico do otroškega dodatka prav tako ne vplivajo druge odškodnine, razen odškodnin iz naslova povračila izgubljenega dohodka. Presodili smo, da s takšno ureditvijo lahko prihaja do posegov v pravice, ki jih ščiti 14. člen Ustave RS, ki zagotavlja enakost pred zakonom. Zavzeli smo stališče, da je treba omogočiti, da se vsaj pod določenimi pogoji in vsaj za določen del prejetih odškodnin iz naslova nezgodnega zavarovanja zagotovi, da ne pomenijo vpliva na pravico do otroškega dodatka.

Po proučitvi naših stališč nam je MDDSZ zadeve sporočilo, da bodo ob naslednjih spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pripravili tudi spremembo določbe 65. člena, ki ureja izpostavljeno problematiko, in nas bodo o tem obvestili. To ocenjujemo kot dober primer, ko lahko Varuh človekovih pravic RS z ustreznimi argumenti doseže tudi sistemske spremembe na področju človekovih pravic. 11.2-20/2008

Natisni: