Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nesprejemljivo stanje postopkov na Inšpekciji za energetiko in rudarstvo

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere pobudo je Varuh obravnaval že leta 2013. Pobudnica je takrat zatrjevala nepravilnosti pri vodenju in dolgotrajnost več inšpekcijskih postopkov Inšpekcije za energetiko in rudarstvo (Inšpekcija) zoper določenega inšpekcijskega zavezanca. Takrat je Varuh ugotovil, da so bili pobudničini očitki utemeljeni, zaradi česar so bile zadeve na Inšpekciji dodeljene drugemu rudarskemu inšpektorju, ki naj bi nadaljeval in dokončal obravnavane inšpekcijske postopke. Kot že navedeno, se je pobudnica v letu 2017 ponovno obrnila na Varuha, saj naj bi inšpekcijski postopki, v katerih ima sicer priznan status stranskega udeleženca, ponovno zastali in od leta 2015 v njih rudarski inšpektor, ki sedaj obravnava zadeve, ni opravil nobenega dejanja več. Varuh je pobudničine navedbe ponovno preveril pri Inšpekciji za energetiko in rudarstvo.

Odgovorila nam je direktorica Inšpekcije in pojasnila, da je zoper omenjenega inšpekcijskega zavezanca v teku več inšpekcijskih postopkov. Povzela je kronološki potek teh postopkov Iz povzetka izhaja, da je bilo v večini inšpekcijskih postopkov zadnje dejanje inšpektorja izvedeno leta 2014, v enem postopku pa v letu 2015.

Direktorica Inšpekcije je v odgovoru Varuhu še dodala, da bo zaradi dosedanjega nepravočasnega ukrepanja s strani rudarskih inšpektorjev, obravnavane inšpekcijske postopke prevzela ona sama in postopke izpeljala v najkrajšem možnem času. Proti rudarskemu inšpektorju, ki eno leto in pol ni opravil nobenega dejanja, pa so na inšpektoratu uvedli ustrezen delovnopravni postopek.

Na podlagi podanih pojasnil direktorice Inšpekcije ugotavljamo, da so navedbe pobudnice tudi tokrat potrjene, zato njeno pobudo štejemo kot utemeljeno. Nadaljevanje inšpekcijskih postopkov pa bomo, kljub temu, da je njihovo obravnavo sedaj prevzela direktorica Inšpekcije, čez čas ponovno preverili. 5.7-19/2017

Natisni: