Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Plačilo stroškov izvršbe kljub poplačilu dolga

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je, kot je izhajalo iz pobudi priložene dokumentacije, poravnala svoj davčni dolg dne 28. 9. 2015, sklep o davčni izvršbi pa je bil izdan dne 29. 9. 2015. Ko je pobudnica davčni organ na pravočasno nakazilo opozorila, je davčni organ postopek davčne izvršbe ustavil zgolj delno in terjal stroške sklepa o izvršbi.

Varuh je Finančno upravo RS (FURS) prosil za pojasnila in prejel odgovor, da je pobudnica obveznost res poravnala dne 28. 9. 2015, a po času urnika plačilnih sistemov. FURS je navedeno plačilo prejel oziroma zabeležil šele 29. 9. 2015 ob 22:55 uri, sklep o izvršbi pa izdal isti dan ob 14:44 uri. Ob tem so se sklicevali na Zakon o davčnem postopku, ki šteje davek za plačan na dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo davka (ura pa pri tem ni določena).

Varuh se zaveda, da pobudnica ni plačala svoje obveznosti iz naslova doplačila dohodnine do dneva zapadlosti, t. j. 29. 7. 2015 ter da je davčni organ tudi izdal opomin z dne 12. 9. 2015 v seznanitev zavezanke s stanjem dolga (kar zagotovo predstavlja primer dobre prakse ravnanja organa). Varuh pa vseeno vztraja na stališču, da stroški sklepa o izvršbi ne bi smeli bremeniti zavezanke. Nikakor nimamo pripomb na delo finančnega izterjevalca, ki je vodil postopek, temveč na sistem kot ga je opisal FURS. Menimo, da ni pravično, da posameznik, ki je dejansko nakazal znesek dan pred izdajo sklepa o izvršbi (četudi izven plačilnega prometa) - v konkretnem primeru dne 28. 9. 2015, trpi stroške zato, ker je FURS navedeno plačilo prejel oziroma zabeležil šele dober dan kasneje. Dejstvo je, da je bil dolžni znesek plačan pred začetkom davčne izvršbe in da je pobudnica prostovoljno poplačala dolg, ravno v izogib postopku izvršbe.

Pobudo z vidika načela pravičnosti tako štejemo za utemeljeno. S primerom smo seznanili tudi Ministrstvo za finance. 5.5-50/2015

Natisni: