Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Do dokumentacije iz tožilskega spisa šele po intervenciji Varuha

Za pomoč Varuha je prosil pobudnik, ki ni bil deležen odziva Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Kot oče umrlega sina je v rokah želel imeti dokument, ki je kot vzrok sinove smrti izključeval vsak sum kaznivega dejanja. Tožilstvo, ki je nenadno smrt sina preiskovalo, je zato s pisno vlogo zaprosil za kopijo »policijskega zapisnika«, tožilstvo pa nanjo po več kot treh mesecih ni odgovorilo.

Tudi Varuh na svojo poizvedbo, naslovljeno na tožilstvo, sprva ni prejel odgovora, zato je zahtevani odgovor urgiral. Šele nato je vodja tožilstva sporočila, da je v državnotožilskem spisu res vloga pobudnika za fotokopijo policijskega poročila, vendar na njej ni odredbe vodje tožilstva oziroma oddelka, da se ta vloga predloži v reševanje pristojni državni tožilki. Evidenčna služba je prošnjo pobudnika, kot je sporočilo tožilstvo, očitno vložila v že arhiviran spis. Ko je tožilstvo prejelo prvo poizvedbo Varuha, je vodja tožilstva na njej sicer odredila, da zaproša za predmetni tožilski spis, vendar ji je ta bil posredovan šele po prejemu urgence Varuha. Vodja tožilstva je ob tem zagotovila, da je bila kopija želenega policijskega poročila med tem pobudniku že posredovana. Pobudnik pa je, kot je sporočil sam, kopijo želenega policijskega poročila prejel šele več dni zatem, kot je to zagotovilo vodje tožilstva prejel Varuh.

Na podlagi povzetega odgovora tožilstva je Varuh zaključil, da je pobuda utemeljena. Posredovanje Varuha se je izkazalo za uspešno, vendar do primera, kot je predstavljeni, sploh ne bi smelo priti. Očitno je bil razlog za takšno neodzivanje državnega tožilstva pobudniku (in Varuhu) na strani državnega tožilstva, zato predpostavljamo, da je vodja tožilstva sprejela ustrezne ukrepe (čeprav tega Varuhu ni izrecno sporočila), da do primera, kot je ta, ne bo več prišlo. V ta namen primer pobudnika tudi posebej predstavljamo. 6.2-11/2015

Natisni: