Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Gladovna stavka Jožka Jorasa

Prejeli smo več pobud, naj pomagamo gospodu Jošku Jorasu, ki se je odločil z gladovno stavko zahtevati prost dostop do svojega doma na levem bregu reke Dragonje.
 
Predstavnika Varuha človekovih pravic RS (Varuh) sta Joška Jorasa obiskala in se v daljšem pogovoru seznanila z njegovimi zahtevami ter pričakovanji. Joško Joras je bil dobro seznanjen s pristojnostmi Varuha in s tem, da mu pri uresničitvi njegovih zahtev lahko pomagajo izvršilni državni organi, od katerih je pričakoval ustrezno pomoč. V tem stališču ga je podprl tudi Varuh, saj menimo, da vsak državljan upravičeno pričakuje pomoč pri rešitvi vprašanj, ki posegajo v njegove pravice in so jih s svojim ravnanjem (ali opustitvijo takšnih ravnanj) povzročili državni organi. Pri tem se Varuh seveda ni opredeljeval do vsebine mejnega spora sosednjih držav, temveč je le opozoril na pravico državljanov do svobodnega gibanja, ki pa na to vsebino ne vpliva, kar dokazujejo tudi številne »pragmatične« rešitve, ki prebivalcem ob državni meji omogočajo normalno življenje. Menili smo, da bi tudi rešitev problema Joška Jorasa dokazala sposobnost in voljo izvršilnih organov, da delujejo v dobro državljanov, kar je tudi njihova osnovna naloga in zaveza.

Presodili smo, da zahtev Joška Jorasa zaradi spornega pravnega stanja ni mogoče preprosto rešiti po pravni poti, temveč le z ustreznim dogovorom sosednjih držav, nikakor pa ne z enostranskimi pravnimi postopki, ki bi zapletene razmere le še zaostrili. Zato smo Ministrstvo za zunanje zadeve pozvali, naj v okviru svojih pristojnosti poskuša doseči ustrezen dogovor s sosednjo državo, ki bo Jošku Jorasu omogočil prost dostop do njegovega doma na podoben način, kot ga je sosednja država že omogočala pred dvema letoma.

Varuhinja človekovih pravic je s problemom Joška Jorasa seznanila tudi ombudsmana Republike Hrvaške in ga zaprosila, naj se v okviru svojih pristojnosti zavzame za ustrezen dogovor pristojnih organov obeh držav.

Joško Joras je gladovno stavko prekinil, saj sta se slovenski in hrvaški notranji minister dogovorila, da se bodo cvetlična korita na poti k Jorasovi hiši odstranila in postavile zapornice. 6.4-121/2008

Natisni: