Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odvetnik ne sme zadržati denarja stranke


Pobudnik je v svojem pismu Varuhu navedel, da je odvetniku sproti plačeval vse stroške odvetniškega zastopanja, ta pa mu ne izplača zneska, ki mu ga je priznalo sodišče kot povračilo stroškov odvetniških storitev. Zato se je dne 17. 12. 2013 obrnil na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS), vendar odgovora ni prejel.

Na OZS smo se večkrat obrnili za pojasnilo o poteku konkretnega disciplinskega postopka. Dne 18. 8. 2014 smo tako prejeli pojasnilo, da je bila zadeva odstopljena disciplinskemu tožilcu 11. 2. 2014 in zagotovilo, da bomo z njegovimi ukrepi seznanjeni. Dne 17. 10. 2014 smo po novi poizvedbi dobili pojasnilo, da je disciplinski tožilec podal zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zoper odvetnika, dne 3. 4. 2015, da je razpisna obravnava 7. 4. 2015 in dne 8. 6. 2015, da je disciplinska komisija prve stopnje že sprejela svojo odločitev, ki pa še ni pravnomočna. Dne 12. 10. 2015 smo prejeli obvestilo OZS s priloženima odločbama disciplinske komisije prve in druge stopnje. Iz pravnomočne disciplinske odločitve je bilo razvidno, da je disciplinski obdolženec, torej odvetnik, odgovoren kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica, ker neupravičeno zadržuje denarna sredstva, ki jih je prejel za stranko. Odvetniku je bil izrečen disciplinski ukrep, in sicer denarna kazen v višini 3.000 evrov, poleg te pa bo moral plačati tudi povprečnino za stroške postopka, in sicer 300 evrov za postopek na prvi in 200 evrov za postopek na drugi stopnji.

Disciplinski postopek je v omenjenem primeru od prijave odvetnika do pravnomočnosti odločitve trajal več kot leto in pol. Ker stranke velikokrat pred začetkom drugih postopkov (npr. odškodninskega zahtevka) čakajo na odločitev disciplinskih organov zbornice, bi bilo še posebej pomembno, da se ti postopki končajo hitro. Dolgotrajni postopek v tem primeru, ki po informacijah pobudnikov še vedno niso izjema, bi težko opredelili kot hiter. Prepričani pa smo, da so v obravnavanem primeru tudi naše poizvedbe pripomogle k hitrejšemu nadaljevanju disciplinskega postopka. 6.8-4/2014

Natisni: