Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

(Ne)odzivanje policije na zahteve in urgence tožilstva za dopolnitev ovadbe


Pobudnik se je pritožil, da njegova ovadba zoper znane osebe, ki so ga oropale in preteple, na Okrožnem državnem tožilstvu (ODT) v Mariboru naj ne bi bila obravnavana že več kot eno leto. Na ODT je naslovil več prošenj, vendar se obravnavanje zadeve ni premaknilo, kar je ODT pojasnilo s tem, da Policijska postaja (PP) Maribor II ne pošlje zahtevane dopolnitve ovadbe.

 Na našo poizvedbo je ODT v Mariboru sporočilo, da je okrožna državna tožilka po prejemu ovadbe v primeru pobudnika (v skladu z drugim odstavkom 161. člena Zakona o kazenskem postopku) od PP Maribor II zahtevala dopolnitev ovadbe in za  odgovor večkrat urgirala na PP Maribor II. Ker kljub temu več kot šest mesecev ni prejela odgovora s strani PP Maribor II, je pri komandirju te PP urgiral še vodja ODT v Mariboru. Šele takrat je državna tožilka tudi prejela obvestilo PP Maribor II, da ta zadeve še ni uspela realizirati. PP Maribor II je tožilstvu pojasnila, da zahtevek za dopolnitev ovadbe ni bil realiziran, ker policisti s pobudnikom niso uspeli opraviti razgovora, saj se je zadrževal na različnih lokacijah in ga niso mogli povabiti na razgovor. Prav tako pobudnik ni bil dosegljiv na telefonski številki, katero je navedel ob podaji zapisnika. Kot drugi razlog za zakasnitev pa je PP Maribor II pojasnila, da je bil policist, ki je zadevo obravnaval, zaradi bolezni dalj časa odsoten.

Varuh je sicer ugotovil, da so bili razlogi, da zahteva za dopolnitev ovadbe ODT v Mariboru tako dolgo ni bila realizirana, tako na strani pobudnika kot očitno tudi na strani PP Maribor II. Ne glede na to pa bi se morala PP Maribor II brez odlašanja odzvati na zahteve tožilstva po dopolnitvi ovadbe oziroma mu vsaj sporočiti morebitne zadržke. To obveznost policiji nalaga drugi odstavek 161. člena Zakona o kazenskem postopku, ko določa, da je policija tožilstvu dolžna odgovoriti na njegove tovrstne zahteve brez odlašanja. Prav tako po presoji Varuha ni opravičljiv razlog za zakasnitev realizacije zahteve dopolnitve ovadbe daljša bolniška odsotnost policista, saj mora policija svoje delo organizirati tako, da lahko opravi vse svoje naloge (tudi zahteve za dopolnitve ovadbe s strani tožilstva) v predpisanem roku.

Pobudo smo ocenili za utemeljeno in odgovor pobudniku poslali v vednost tudi MNZ (in ODT v Mariboru), da po potrebi sprejme dodatne ukrepe za redno odzivanje policije na zahteve tožilstva. 6.1-80/2011

Natisni: