Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o uvedbi disciplinskega postopka zoper odvetnika

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obvestila, da se je v maju 2010 s prijavo zaradi nezadovoljstva z delom odvetnika, ki jo je zastopal v upravnem sporu, obrnila na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS). Ker odgovora na svojo prijavo s strani OZS po več kot petih mesecih od njene vložitve ni prejela, je prosila Varuha za posredovanje

V okviru obravnave pobude smo opravili poizvedbo pri OZS, ki nas je seznanila, da je po prejemu prijave le to poslala odvetniku v pojasnilo. Ker kljub več pozivom njegovega odgovora ni prejela, je prijavo pobudnice 14. 10. 2010 posredovala disciplinskemu organu, to je disciplinskemu tožilcu OZS. Ta je 22. 2. 2011 zbornici posredoval zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zoper odvetnika.

Pobudo smo šteli za utemeljeno, saj je prišlo do odločitve o tem, kako se bo obravnavala prijava pobudnice šele po devetih mesecih od njene vložitve. Tako dolgotrajno čakanje na odločitev o usodi prijave pušča stranke po nepotrebnem v negotovosti in pri njih tudi ne zbuja zaupanja v delo OZS in njenih disciplinskih organov. 6.7-3/2010

Natisni: