Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je s sodelavci dva dni uradoval v Mariboru. Na današnji novinarski konferenci pred povratkom v Ljubljano je...

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je bil na povabilo jeseniškega župana Borisa Breganta in načelnika Upravne enote Jesenice Vitomirja Pretnarja...

, ustvaril/-a STA

Urad varuha človekovih pravic je v prvem letošnjem polletju prejel 1660 pobud, kar je 4,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Zmanjšanje števila...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic se je v letošnjem letu obrnilo več davčnih dolžnikov ter nas v svojih pobudah seznanilo s problemom, ki se nanaša na...

, ustvaril/-a VČP

Štirinajstega julija 1999 je začel veljati prvi slovenski zakon o pravdnem postopku. Zakon uvaja institucijo kvalificiranega zastopanja, po katerem je...

, ustvaril/-a VČP

Med podzakonskimi predpisi, ki jih je treba sprejeti na podlagi Zakona o policiji, je tudi pravilnik o načinu izvajanja policijskih pooblastil....

, ustvaril/-a VČP

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP) določa v 2. točki tretjega odstavka 113. člena novo policijsko pooblastilo, ki določa, da mora voznik, za...

, ustvaril/-a VČP

Zakon o carinski službi je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 14. julija 1999. Četrto poglavje zakona je namenjeno...

, ustvaril/-a VČP

Ob obravnavi konkretne pobude smo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje med drugim predlagali, da uredi pravico do dodatka za rekreacijo...

, ustvaril/-a VČP

Ob obravnavi konkretne pobude smo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predlagali, da zavarovancem vroča mnenja invalidske komisije v...