Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost

, ustvaril/-a STA

V Pretoriji je bilo v začetku tega tedna letno srečanje upravnega odbora Mednarodnega združenja varuhov človekovih pravic, na katerem so razpravljali...

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak se v Pretoriji v Južnoafriški republiki udeležuje tridnevnega zasedanja vodstva Svetovnega združenja ombudsmanov,...

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je na novinarski konferenci predstavil nekatere konkretne probleme in primere, s katerimi se je ukvarjal v zadnjem...

, ustvaril/-a VČP

V letnem poročilu varuha človekovih pravic za 1998 smo opozorili, da pravilnik o zdravniški tarifi, kakor tudi njegove spremembe in dopolnitve,...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je uveljavljala pravico do odkupa stanovanja po stanovanjskem zakonu. Kobilarna Lipica ji je bila dolžna po sodni odločbi iz leta 1994, ki...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je oktobra 1998 uveljavil pravico do pokojnine po ZPIZVZ; ob izplačilu pokojnine je ZPIZ od zneska pripadajoče pokojnine odtegnil znesek, ki...

, ustvaril/-a VČP

Policisti Policijske postaje Tržič so zaradi zagotovitve obdolženčeve navzočnosti v postopku o prekršku pobudniku začasno zadržali potni list. Ker pa...

, ustvaril/-a VČP

Tretji odstavek 213.b člena Zakona o kazenskem postopku določa, da lahko varuh človekovih pravic obiskuje pripornika in si z njim dopisuje brez...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je prejel sklep davčnega urada o prisilni izterjavi neplačane denarne kazni in stroškov zaradi storjenega prekrška. Obrnil se je na varuha...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se ni strinjala s postopkom prijave stalnega prebivališča občana , ker pristojna upravna enota ob prijavi od prijavitelja ni zahtevala...