Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost

Članice in člani Sveta varuha za človekove pravice so se v torek, 17. 5. 2022, sestali na 8. seji. Osrednja točka dnevnega reda je bila razprava o...

Več

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 22. 2. 2021 prek spleta sklical šesto sejo Sveta varuha za človekove pravice (Svet), kjer so obravnavali...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je uspel doseči akreditacijo s statusom A po Pariških načelih o položaju in delovanju nacionalnih...

Več

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je sklical peto sejo Sveta varuha za človekove pravice (Svet), kjer so danes obravnavali jubilejno, 25. letno...

Več

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 6. 7. 2020 sklical četrto sejo Sveta varuha za človekove pravice (Svet), ki je bila namenjena ukrepom za...

Več

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v ponedeljek, 20. 1. 2020, gostil tretjo sejo Sveta varuha za človekove pravice (Svet). Ta je bila...

Več


Visoka komisarka Organizacije Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet se je udeležila uvodnega dela druge seje Sveta varuha za...

Več
Povzetek:

Vabljeni predstavniki civilne družbe in predstavniki znanosti, ki so strokovnjaki na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Več


Na podlagi petega odstavka 50a. člena Zakona o Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo)...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije v povezavi s petim odstavkom 50.a člena Zakona o varuhu človekovih pravic-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/17)...

Več