Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval lastno pobudo v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti v Republiki Sloveniji. Na MOP je že...

Več

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek sta se 16. in 17. maja v Španiji, v...

Več


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v četrtek, 29. 3. 2018, pripravil tretje letošnje redno mesečno srečanje s predstavniki civilne družbe...

Več


Pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije je v petek, 9. 3. 2018, potekalo že 65. redno mesečno srečanje s predstavniki civilne družbe s...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) podpira prizadevanja poslanke Janje Sluga, Mestne Občine Celje in Občine Štore ter Civilnih iniciativ Celja (CI...

Več