Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zagovorništvo otrok

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije in ZIPOM (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah...

Skupina za izvedbo pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka pri Varuhu človekovih pravic in SKUP - Skupnost privatnih zavodov sta 2. 12. 2009 or...

"Ali nikoli nisi občutil, da je greh zoper naturo, če so otroške sanje goljufane?"
se je spraševal že Ivan Cankar in obenem ugotavljal:
"V srcu ostanejo...